Rabu, 23 April 2014

ASEAN perlu proaktif bentuk masa depan

ASEAN perlu proaktif bentuk masa depan

SINGAPURA, 22 April – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berti ...

Dua kanak-kanak jantung berlubang berjaya jalani pembedahan di sini

Dua kanak-kanak jantung berlubang berjaya jalani pembedahan di sini

Oleh Azaraimy HH dan Ak Fairol RMF BANDAR SERI BEGAWAN, 22 April – Dua kanak-kanak tempatan, seorang lelaki dan seorang perempuan, yang dilahirkan dengan masalah jantung berlubang ...

3S perlu dihayati dan diamalkan

3S perlu dihayati dan diamalkan

Oleh Salawati Haji Yahya Gambar oleh Muiz Matdani BANDAR SERI BEGAWAN, 22 April – Kementerian Kesihatan sentiasa terus berusaha meneliti dan menilai apa juga perkhidmatan yang dibe ...

Pameran Heritage Links rai ulang tahun hubungan Brunei-Filipina

Pameran Heritage Links rai ulang tahun hubungan Brunei-Filipina

Oleh Sim Y. H. BANDAR SERI BEGAWAN, 22 April – Negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina terus menikmati hubungan persahabatan dan kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang yan ...

Baginda Sultan berangkat ke acara ketenteraan

Baginda Sultan berangkat ke acara ketenteraan

Gambar oleh Infofoto SINGAPURA, 22 April – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Br ...

RTB hos mesyuarat projek drama kanak-kanak ABU

RTB hos mesyuarat projek drama kanak-kanak ABU

Oleh Abdul Rahim Haji Ismail BANDAR SERI BEGAWAN, 22 April – Radio Televisyen Brunei (RTB) menggalas cabaran menjadi tuan rumah bagi penganjuran Mesyuarat Penerbitan Bersama Drama ...

An-Nabawi juara Pameran Scislam Kluster

An-Nabawi juara Pameran Scislam Kluster

Oleh Normazlina M.D BANDAR SERI BEGAWAN, 22 April – Kumpulan An-Nabawi dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan (MSPSBS) dengan mengemukakan projek mereka bertajuk “Hijab” hari ...

ASEAN perlu proaktif bentuk masa depan

SINGAPURA, 22 April – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, kebangkitan Asia akan membawa perubahan kepada konfigurasi strategik global masa kini dan rentak perubahan itu akan lebih cep libeh ...

April 23, 2014

Berita Bergambar

© 2011 Media Permata Online. All Rights Reserved.

Scroll to top