Khamis, 27 November 2014

Rumah pangsa moden

Rumah pangsa moden

Oleh Siti Nur Wasimah S.   BANDAR SERI BEGAWAN, 25 Nov – Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Kemajuan Perumahan telah merancang beberapa strategi jangka panjang bagi Proje ...

Majlis menerima mengadap CEO Royal Dutch Shell

Majlis menerima mengadap CEO Royal Dutch Shell

Gambar oleh Muiz Matdani   BANDAR SERI BEGAWAN, 25 Nov – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui’zzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang D ...

Pupuk minat keusahawanan

Pupuk minat keusahawanan

Oleh Imelda Farrah Zohre HA Gambar oleh Muiz Matdani   BANDAR SERI BEGAWAN, 25 Nov – Dalam usaha melahirkan rakyat serba berkebolehan berasaskan pendidikan dan kemahiran berku ...

Kerjasama tenaga Brunei-Oman kukuh

Kerjasama tenaga Brunei-Oman kukuh

Oleh Sim Y. H.   BANDAR SERI BEGAWAN,25 Nov – Negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman mencatatkan satu lagi mercu tanda bersejarah dalam kerjasama di bidang tenaga khusus ...

Mangsa dera diseru tampil ke hadapan

Mangsa dera diseru tampil ke hadapan

Oleh Anwar Rosly   BANDAR SERI BEGAWAN, 25 Nov – Mangsa-mangsa penderaan domestik sama sekali tidak pernah dipinggirkan mahupun dilupakan oleh golongan masyarakat di negara in ...

PPB cawangan Daerah Belait dilancarkan

PPB cawangan Daerah Belait dilancarkan

Oleh Hajah Saemah Zulkefli   KUALA BELAIT, 25 Nov – Berdasarkan statistik sepanjang lima tahun kebelakangan, Pusat Pembangunan Belia (PPB) menerima permohonan lebih 300 orang ...

SMSSA dan SMM berentap di peringkat akhir

SMSSA dan SMM berentap di peringkat akhir

Oleh Imelda Farrah Zohre HA   BANDAR SERI BEGAWAN, 25 Nov – Pasukan Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali (SMSSA) dan Sekolah Menengah Menglait (SMM) akan berentap dalam peringka ...

Rumah pangsa moden

Oleh Siti Nur Wasimah S.   BANDAR SERI BEGAWAN, 25 Nov – Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Kemajuan Perumahan telah merancang beberapa strategi jangka panjang bagi Projek Skim Rancangan Perumahan Negara untuk terus mencapai sasaran utamanya iaitu mempercepatkan pembangunan perumahan supaya pemohon libeh ...

November 26, 2014

Berita Bergambar

© 2011 Media Permata Online. All Rights Reserved.

Scroll to top