Khamis, 24 April 2014

Baginda Sultan lawat SLNG

Baginda Sultan lawat SLNG

SINGAPURA, 23 April – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, peta ...

Australia sedia banyak pilihan lanjutkan pelajaran

Australia sedia banyak pilihan lanjutkan pelajaran

Oleh Siti Nur Wasimah S. BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Kira-kira 40 orang penuntut dari beberapa buah sekolah menegah hari ini menghadiri taklimat bertajuk ‘Belajar di Australia’ ...

NDMC lancar buku panduan asas kecemasan

NDMC lancar buku panduan asas kecemasan

Oleh Rafidah Jumat Gambar oleh Sim Y.H BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan (NDMC) dalam usahanya untuk memberikan pemahaman dan kesedaran orang rama ...

Ibu bapa teladan terdekat kepada anak-anak

Ibu bapa teladan terdekat kepada anak-anak

Oleh Sim Y. H. TUTONG, 23 April – Bagi merealisasikan Wawasan Negara 2035, sudah semestinya negara memerlukan masyarakat Brunei yang berilmu dan berpengetahuan dimana dalam hubunga ...

Pekerja sihat, produktiviti meningkat

Pekerja sihat, produktiviti meningkat

Oleh Yusrin Junaidi BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Kesihatan tempat kerja merupakan antara perkara yang perlu diberi keutamaan kerana ia turut mempengaruhi prestasi, produktiviti ...

OGDC lancar pameran baru

OGDC lancar pameran baru

Oleh Hajah Saemah Zulkefli SERIA, 23 April – Pusat Penemuan Minyak dan Gas (OGDC) dengan sokongan penuh Syarikat Minyak Shell Sendirian Berhad (BSP) tahun ini akan menjadi tuan rum ...

SM Chung Hwa, gondol Anugerah PRYNSA ke-16

SM Chung Hwa, gondol Anugerah PRYNSA ke-16

Oleh Siti Nur Wasimah S. Gambar oleh Muiz Matdani BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa’adatul Bolkiah hari ini berk ...

Baginda Sultan lawat SLNG

SINGAPURA, 23 April – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan berangkat bagi mengadakan lawatan ke Singapore LNG (SLNG) Corporation. Dalam acara berasingan, Kebawah Duli Yang libeh ...

April 24, 2014

Berita Bergambar

© 2011 Media Permata Online. All Rights Reserved.

Scroll to top